Медицински грижи

Дом за възрастни хора Абланица предлага адаптирани медицински грижи спрямо нуждите на всеки домуващ. С цел подобряване качеството на живот на възрастните хора и намаляване на риска от спешни състояния, квалифициран медицински екип е на разположение в дома 24 часа. Ще се погрижим за правилната дозиривка на лекарства и инсулин, както и стриктния им прием.

Осигурени са редовни прегледи и консултации с личен лекар включващи:

  • Профилактични прегледи
  • Профилактични изследвания
  • Диспансеризация на заболявания
  • Диспансерни изследвания в зависимост от профила на заболяването
  • Спешни изследвания
  • Регулярно посещение на екип на лаборатория РАМУС за взимане на биологични материали

Редовни прегледи и консултации с медицински специалисти:

  • Кардиолог
  • Хирург
  • Рехабилитатор 

За улеснение на домуващите и техните семейства, дом Абланица предага сътрудинчество в осигуряването и на други медицински специалисти, ако състоянието на домуващия изисква това. Съдействие в изписването и закупуването на лекарства.

Галерия
Последни Новини
© 2017 - 2024 Всички права запазени